Як розрахувати валовий прибуток?

Дізнайтеся як розрахувати валовий прибуток

Прибуток – це…

Прибуток – це ніщо інше, як надлишок доходів над витратами бізнесу за певний період часу. Це ключовий компонент, який керує кожним бізнесом. Таким чином, кінцевою метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. Крім того, кожна бізнес-одиниця повинна отримувати достатній прибуток, щоб підтримувати і рости протягом тривалого періоду часу.

Однак, прибуток – це абсолютний термін

Прибуток сама по собі мало допомагає у визначенні ефективності вашого бізнесу в певний період. Дуже високий прибуток, отримана вашим бізнесом, не завжди означає, що ваш бізнес ефективний. Точно так же більш низький прибуток не обов’язково вказує на фінансову хвороба вашого бізнесу. Тому, як підприємству, вам важливо знати, який прибуток приносить ваш бізнес щодо: вкладених ресурсів і дохід, отриманий з використанням таких ресурсів.

Це називається прибутковістю…

У більшості випадків, як прибуток, так і прибутковість використовуються як взаємозамінні. Однак обидва терміни мають різні цілі. Прибуток вказує на перевищення доходів над витратами. Але одна тільки прибуток нічого не говорить про операційну ефективность вашого бізнесу. Таким чином, вам необхідно провести аналіз рентабельності, щоб виміряти: дохід на вкладений капітал і операційну ефективність вашого бізнесу.

Отже, вам необхідно використовувати певні коефіцієнти прибутковості для проведення аналізу рентабельності. Коефіцієнт валового прибутку, також відомий як маржа валового прибутку, є одним із важливих коефіцієнтів, використовуваних для аналізу прибутковості. Давайте спочатку зрозуміємо, що таке валовий прибуток, перш ніж визначати, як розрахувати валовий прибуток.

Що таке валовий прибуток?

Валовий прибуток є одним з компонентів звіту про прибутки і збитки вашого бізнесу. Це різниця між чистим продажем і вартістю проданих товарів. Іншими словами, це прибуток, отриманий в результаті виконання основних операцій вашого бізнесу. Такі основні види діяльності включають в себе: виробництво, купівлю і продаж товарів.

Чому валовий прибуток важлива як міра?

Щоб визначити операційну ефективність і фінансові показники бізнесу, важливо враховувати валовий прибуток. Валовий прибуток показує здатність бізнесу використовувати наявні в ньому ресурси, включаючи сировину, робочу силу та інші матеріали.

Там може бути безліч причин, через які впливає валовий прибуток бізнесу. Вони можуть включати в себе:

  • Імпровізація в існуючих продуктах веде до підвищення цін
  • Ефективне управління, що приводить до зниження собівартості продажів
  • Зміни в обліковій політиці, які призводять до перенесення витрат з собівартості на накладні витрати і навпаки
  • Купівля сировини за нижчою ціною в результаті нового постачальника або вертикальної інтеграції businessSo.

Приклад

Emerson – виробник високоефективних теплових насосів. Eemrson – це технологічна та інжинірингова компанія, що пропонує рішення для промислових, комерційних і споживчих ринків по всьому світу. Валовий прибуток компанії склав 6,4 млрд доларів в 2017 році і 6,3 млрд доларів в 2016 році. Крім того, валовий прибуток за 2017 рік склав 42%. Це відображає скорочення на 1,2 процентних пункту в порівнянні з 2016 роком. Таке зниження відбулося в результаті придбання бізнесу Pentair Valves and Controls.

Результат такого придбання привів до придбання витрат на облік, пов’язаних із запасами і трохи нижчою ціною. Однак дії компанії щодо зниження витрат допомогли певною мірою компенсувати зниження виручки.

При аналізі рентабельності і фінансових показників підприємства важливо враховувати валовий прибуток

Це тому, що це демонструє ефективність бізнесу в використанні своєї праці, сировини та інших матеріалів. В даний час існує безліч причин, які можуть вплинути на валовий прибуток вашого бізнесу.

Як розрахувати валовий прибуток?

Як уже згадувалося вище, валовий прибуток є важливим компонентом фінансового аналізу для визначення операційної ефективності бізнесу. Валовий прибуток використовується проти продажу, щоб зрозуміти, чи є продані товари або послуги, надані клієнтам, прибутковими чи ні.

Тепер для ведення бізнесу виникають різні витрати. Покупки є одними з основних витрат, які повинен нести бізнес. Аналогічним чином, існують інші витрати, які повинен нести бізнес для здійснення різних видів ділової діяльності. Ці витрати діляться на прямі і непрямі витрати.

Прямі витрати – це ті, які безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю вашого бізнесу

Тепер вартість проданих товарів – це не що інше, як сума покупок і прямих витрат. Крім того, продажу також є важливою частиною вашого бізнесу. Таким чином, валовий прибуток виходить шляхом вирахування вартості товарів, проданих з продажів. Однак якщо вартість продажів вашого бізнесу перевищує виручку від продажів, це призводить до валової втрати для вашого бізнесу.

Таким чином, формула розрахунку валового прибутку виглядає наступним чином:

Валовий прибуток = продажу – (покупки + прямі витрати)

Тепер бувають випадки, коли компанія може вибирати окремі позиції в розділі про виручку від продажів звіту про прибутки і збитки. Наступний оператор демонструє, як розрахувати чистий обсяг продажів з використанням розрахунку чистих продажів, щоб пояснити, як розрахувати валовий прибуток.

Валові продажу

Валова виручка відноситься до суми рахунку-фактури відвантажених товарів або послуг, наданих протягом звітного періоду. Вони не включають податки, такі як GST, зазвичай стягуються з вашого клієнта. Це тому, що такі податки – це збори, які ваш бізнес робить з клієнта від імені уряду. Крім того, неоплачені податки є відповідальністю держави. Аналогічним чином, валові продажу не включають такі предмети, як фрахт і поштові витрати. Це тому, що це витрати, а не доходи.

Повернення продажів і посібники

Повернення продажів відноситься до продажної вартості товарів, що повертаються вашими клієнтами. А допомоги – це посібники, які ви надаєте клієнтам у зв’язку з дефектом товару або з якої-небудь іншої причини. Сума по поверненню продажів і надбавок може бути або віднята безпосередньо з продажів, або може бути показана окремо. Проте, доцільно показати це окремо, оскільки воно чітко уявляє різні складові.

Знижка продажів

Знижки при продажу, також звані знижками при оплаті готівкою, відносяться до суми знижок, прийнятих покупцями замість швидкої оплати.

Формула чистих продажів

Отже, як показано вище, для розрахунку чистих продажів нам потрібно слідувати наступній формулі чистих продажів:

Чистий обсяг продажів = валовий обсяг продажів – повернення і надбавка – знижка з продажів

Витрати, які не пов’язані безпосередньо з виробничою діяльністю вашого бізнесу

Вони згадуються як непрямі витрати. Тому при підготовці звіту про прибутки і збитки все таки витрати переносяться на дебетову частину звіту. Беручи до уваги, що виручка або прибуток, відмінні від продажів вашої компанії, переносяться на кредитну сторону звіту про прибутки і збитки.

Якщо кредитна сторона звіту про прибутки і збитки перевищує дебетову, то різниця – це чистий прибуток вашого бізнесу. У разі, якщо дебетова сторона звіту про прибутки і збитки перевищує дебетову сторону, то у відповідь ви отримуєте чистий збиток.

Чистий прибуток = валовий прибуток + інші доходи – непрямі витрати

Розрахована таким чином чистий прибуток / збиток переноситься на баланс, який являє собою рахунок операцій з капіталом.

Формула валового прибутку

Як згадувалося вище, валовий прибуток – це перевищення продажів над собівартістю. Що це різниця між загальним обсягом продажів і сумою покупок і прямими витратами. Нижче наведено рівняння валового прибутку:

Валовий прибуток = продажу – (покупки + прямі витрати)

Як розрахувати валовий прибуток?